Facts About kindercoaches den haag Revealed

Tijdens mijn studie was ik al eindredactrice van het blad van de studievereniging en natuurlijk keek ik wel eens een paper van een studiegenoot na. Tijdens mijn learn werd het redigeren van elkaars papers echter een serieuze zaak. Hoewel het in het get started voelde alsof je iemand sterk aan het afkraken bent, besefte ik al snel dat je elkaar in feite ontzettend helpt met dit nakijken; jij ziet Internet die ene spelfout die de schrijver na 10 keer herlezen around het hoofd heeft gezien, of je kan precies aangeven waar het verband tussen de zinnen nog mist. Die frisse blik kan Internet het verschil maken.

Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ik miste mijn werk en wilde graag fulfilled taal bezig zijn. Zo kwam ik bij SCRiBBR terecht, waarmee een oude wens in vervulling ging, werken als editor.

Tips voor jullie op het gebied van taalgebruik: hardop lezen wat je hebt geschreven. Je hoort het dan onmiddellijk als de zin niet lekker loopt.

Also: Microsoft Term’s “synonyms” function just isn't generally your friend! Synonyms are loaded with nuance; They may be for use with warning.

Just after my studies, I translated Afrikaans policy documents into English for the number of years and then taught higher school English right up until a short while ago.

My modifying knowledge was attained mainly even though working for a number of law firms, but I have a comfortable place for that sciences and possess generally been ready to have interaction with technological do the job.

Mijn belangrijkste suggestion voor scriptieschrijvers: wanneer je verward raakt in een lange, ingewikkelde zin knip je hem in zo kort mogelijke stukjes op.

Tijdens mijn opleiding was ik bij groepsprojecten altijd degene die het werkstuk een laatste keer controleerde op spel- en taalfouten. Destijds speelde ik wel eens achieved de gedachte of ik er niet mijn werk van zou kunnen maken. Het bleef echter bij fantaseren, maar toen ik al een tijdje was afgestudeerd en nog steeds op zoek was naar een baan vroeg een oud-studiegenoot me een keer ‘dat ik toch iets deed satisfied scripties redigeren?

Nu werk ik alweer een paar jaar als projectmanager en revisor bij een vertaalbureau en redigeer ik scripties als freelancer.

This really is a regular safety examination that we use to avoid spammers from generating faux accounts and spamming end users.

Mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde heeft zich toegespitst op het vakgebied van de schriftelijke taalbeheersing. Vanuit die achtergrond ben ik na mijn afstuderen aan de slag gegaan als tekstcorrector bij een grote accountantsorganisatie. Ik werk er nog steeds, parttime, in de functie van editor. Daarnaast ben ik in 2013 een eigen bureau voor tekstcorrectie, -redactie en -advies begonnen, vanuit de wens anderen te helpen met hun teksten.

Mijn uitgangspunten daarbij, en ook bij het nakijken van scripties, zijn dat (bestel) ik zonder inhoudelijke kennis van het onderwerp een bijdrage lever aan een heldere en vooral eenduidige communicatie.

Idea: je kunt een cadeautje nog zo mooi inpakken, uiteindelijk gaat het om de inhoud! Veel studenten doen hun uiterste best om van hun scriptie een wetenschappelijk hoogstandje te maken doorway het gebruik van wollige taal en ‘dure’ (lees: oubollige) woorden.

Op de basisschool leerde ik nooit voor het wekelijkse dictee, omdat dat taalgevoel nou eenmaal in me zat blijkbaar. Het Groot Dictee op televisie volg ik al jarenlang trouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *